Chelmiec1968

Górny rząd od lewej: Bronisław Bebel, Tadeusz Żabski, Waldemar Szczepanowski, Zbigniew Przesławski (kier. drużyny), Józef Pytel, działacz czechosłowacki, Alojzy Mucha (księgowy), Mieczysław Kurzawiński
Dolny rząd od lewej: Bronisław Orlikowski, Piotr Arcimowicz, Bronisław Nowak, Andrzej Florkiewicz, Michał Andruszko, Mieczysław Kaczmarek. Turniej w Czechosłowacji rok 1968

Dodaj komentarz